Wie werkt er

Marian van der Knaap-van der Hoeven

Marian van der Knaap-van der Hoeven
Opleiding   Logopedie en Akoepedie te Leiden
Logopedist sinds   1979
Wekelijkse aanwezigheid   maandag dinsdag woensdag

Na de HBO opleiding Logopedie ben ik 22 jaar als logopedist werkzaam geweest in het speciaal onderwijs, toen nog LOM, MLK en IOBK (in ontwikkeling bedreigde kleuters)genoemd. Daarna heb ik nog 2 jaar in het speciaal basisonderwijs voor slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen gewerkt, alvorens ik in 2003 mijn logopediepraktijk in Naaldwijk ben gestart.

In de loop der jaren heb ik me, door ervaring en nascholing, vooral gespecialiseerd in:

- spraak- en taalontwikkeling bij kinderen vanaf 2 jaar

- de logopedische aanpak bij lees- en spellingproblemen

- stemproblemen bij spreekberoepen