Vergoeding van logopedie

De praktijk heeft  slechts met enkele zorgverzekeraars contracten afgesloten. Informeer hiernaar tijdens het maken van de eerste afspraak.

Logopedie zit in het basispakket, maar wordt alleen volledig vergoed als uw logopedist een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

De behandeling van dyslexie of tweede taalverwerving wordt niet vergoed!  

De tarieven voor een logopdisch verslag en het bijwonen van een bespreking op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf moeten van de zorgverzekeraar bij de cliënt of school, PSZ of KDV in rekening worden gebracht.

Zéér ernstige gediagnosticeerde dyslexie wordt alleen vergoed indien uitgevoerd door een erkend dyslexieinstituut.

Gecontracteerde zorgverzkeraars:  Multizorg, Menzis, Achmea en alle labels die daaronder vallen.  De factuur wordt rechtstreeks naar deze verzekeraars gestuurd. De behandelingen worden volledig vergoed.

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars: Afhankelijk van uw polis, natura of restitutie, wordt de behandeling gedeeltelijk of volledig vergoed. Informeer daarnaar bij uw zorgverzekeraar en geef aan dat het om ongecontracteerde zorg gaat. Het is mogelijk dat de factuur naar u gestuurd wordt, waarna u hem bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.