Tarieven

 

De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

  • Logopedische behandeling                   € 40.53
  • Anamnese en onderzoek na verwijzing    81.06
  • Eénmalig logopedisch onderzoek             81.06
  • Overleg met derden                               40.53
  • Verslaggeving aan derden                      40.53
  • Telefonische zitting                                20.27  
  • DTL screening                                       20.27
  • Uit-toeslag                                            22.99

 

Het tarief voor overleg en verslaggeving aan derden, niet zijnde de verwijzer, moet in rekening worden gebracht aan de patiënt of derden, zoals school.

De DTL-screening is een korte logopedische zitting met patiënten die zonder verwijzing van een arts naar de logopedist gaan. Gedurende de screening wordt de hulpvraag geïnventariseerd, bepaald of er een indicatie is voor verder onderzoek en nagegaan of er geen contra-indicaties zijn. Vervolgens wordt, na toestemming, de huisarts geínformeerd.